Zasebna splošna ambulanta Novak

Jasna Novak, dr. med. Spec. druž. med.

O nas

Ambulanta družinske medicine s koncesijo in pripadajočo referenčno amblanto.

OBVESTILO
Vse osebe s sumom na okužbo s COVID-19 (vročina, kašelj, občutek pomanjkanja zraka – oteženo dihanje) ali osebe, ki so bile v stiku z osebo, ki je bila okužena s COVID-19 virusom, pozivamo, naj NE VSTOPAJO V AMBULANTO, ampak pokličejo svojega izbranega osebnega zdravnika (05 625 00 72) ali dežurnega zdravnika.
Glede nadaljnjega ukrepanja sledite navodilom zdravnika.


Število opredeljenih oseb na dan 01.10.2020 je: 1485
Število glavarinskih količnikov na dan 01.10.2020 je: 2196
Zaradi preseganja glavarinskih količnikov IOZ novih bolnikov ne sprejemamo.

OBVESTILA

Naročanje:

 • V skladu z Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14.10.2008) vas obveščamo o načinu naročanja na zdravstvene storitve v naši ambulanti:

 • Naročanje neposredno v ordinaciji med ordinacijskim časom

 • Elektronsko naročanje poteka v okviru ordinacijskega časa na: info@ambulantanovak.si

 • Telefonsko naročanje poteka v okviru ordinacijskega časa, vsaj 4 ure dnevno, na telefonsko številko 05 625 00 72

 • Predpisani čakalni čas 30 minut (ZcP-A a. člen) se lahko zaradi nudenja nujne medicinske pomoči ali zaključevanja zdravstvene storitve predhodno obravnavanega pacienta podaljša.

 • Za učinkovito delovanje sistema naročanja so odgovorni izvajalci in pacienti.

 • Izven ordinacijskega časa poteka obveščanje o terminih za naročanje preko telefonskega odzivnika.

 • Naročeni pacienti imajo prednost pred nenaročenimi pacienti.

 • Za nujne primere ni čakalne dobe.

 • Urgentna služba in redna ambulanta se ob petkih popoldan izvajata po razporedu koordinatorja. Urgentna služba se izvaja izmenično dopoldne ali popoldne.

Telefonsko naročanje poteka v času:

 • Ponedeljek: od 8:00 do 9:30 in od 10:30 do 13:00

 • Torek: od 14:00 do 15:30 in od 16:30 do 19:00

 • Sreda: od 8:00 do 9:30 in od 10:30 do 13:00

 • Četrtek: od 8:00 do 9:30 in od 10:30 do 13:00

 • Petek: od 8:00 do 9:30 in od 10:30 do 13:00

VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC

 • Na podlagi določil Zakona o varstvu pacientovih pravic lahko vložite prvo zahtevo zaradi: - neustreznega odnosa zdravstvenega delavca oziroma sodelavca. Rok vložitve je 15 dni od domnevne kršitve. - neustreznega ravnanja zdravstvenega delavca oziroma sodelavca pri nudenju zdravstvene oskrbe Rok vložitve je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi.

 • Zahtevo za varstvo pacientovih lahko vložite - ustno: v času uradnih ur na zapisnik v ambulanti dr. Tomc Raste - pisno: po pošti, ali oddano pri izvajalcu v ambulanti dr. Tomc Raste

 • Zasebna ordinacija splošne medicine s koncesijo Tomc Rasta dr.med.; Vojkovo nabrežje 23; 6000 Koper; tel.: 05 626 02 94

Kontakt

Informacije

ZASEBNA SPLOŠNA AMBULANTA NOVAK

Obrtniška 30

KOPER/CAPODISTRIA,  6000

Pridobite navodila

Delovni čas

Ponedeljek 07:00 - 09:30 10:00 - 14:00

Torek 13:00 - 15:30 16:00 - 20:00

Sreda 07:00 - 09:30 10:00 - 14:00

Četrtek 07:00 - 09:30 10:00 - 14:00

Petek 07:00 - 09:30 10:00 - 14:00

Zadnja delovna ura je po urniku rezervirana za hišne obiske in zdravljenje na domu.

Pišite nam